گرجستان (اروپا)

مابین دریای خزر و دریای سیاه قرار گرفته است. همانند ترکیه در هردوقاره اروپا و آسیا قرار دارد. کشوری چهارفصل و بطور عمده کوهستانی است. از لحاظ جوامع زیستی در این کشور گونه ها و جانداران منحصر به فردی همچون عقاب طلایی مشاهده می شود. پایتخت این کشور تفلیس نام دارد.

نقشه گوگل

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: