هند (آسیا)

کشوری پرجمعیت (دومین کشور پرجمعیت دنیا) می باشد و در جنوب آسیا واقع شده است. پایتخت آن دهلی نو است. از لحاظ پهناوری دوبرابر ایران است. در شمال کشور هند رشته کوههای هیمالیا قرار دارد. این کشور فرهنگی غنی و کهن دارد. دو زبان مهم و رسمی این کشور هندی و انگلیسی می باشد.

مهم ترین جاذبه های گردشگری هند:

  • خط ساحلی کرالا
  • کاخ دریاچه
  • معبد ویروپاکشا
  • پالولم
  • پارک ملی کانها
  • هارماندیر صاحب
  • جایسالمر
  • غار آجانتا
  • بنارس
  • تاج محل

نقشه گوگل

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: