قطر (آسیا)

کشوری عرب زبان کوچک در جنوب غربی آسیا می باشد. پایتخت آن دوحه می باشد. در این کشور هر ساله مسابقات ورزشی آبی فراوان برگزار می شود. و همین امر سبب آن شده قطر از لحاظ توریست رشد به سزایی بکند. مسجدهای قدیمی شهر الواکرا در ۲۰ کیلومتری جنوب دوحه از مهم ترین جاذبه های تاریخی این کشور می باشند.

نقشه گوگل