سنگاپور (آسیا)

در قسمت جنوب شبه جزیره مالایا قرار دارد. پایتخت سنگاپور شهر سنگاپور نام دارد. از منابع مهم درآمد در این کشور گردشگری می باشد. به دلیل استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی این کشور از محبوبیت بالایی نزد گردشگران برخوردار است.

نقشه گوگل

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته: