رم

پایتخت و بزرگترین شهر ایتالیا است. همچنین این شهر پایتخت مد جهان نیز به شمار می رود. رم به دلیل آثار تاریخی و هنری فراوان به عنوان مهم ترین جاذبه گردشگری در ایتالیا تلقی می شود. بنای کولوسئوم، معبد پانتئون و واتیکان از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهر رم تلقی می شود.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: