جیپور

جایپور یا شهر صورتی از مهم ترین شهرهای تاریخی هند می باشد. جمعیت این شهر درحدود 3 میلیون نفر می باشد. این شهر از مهم ترین مراکز گردشگری در هند می باشد. دژهای ناهارگر و جایگر، کاخ هوامحل، مجموعه اخترشناسی جنترمنتر از مهم ترین جاذبه های دیدنی این منطقه هستند.

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: