بدروم

شهری زیبا و تاریخی که در استان موغله قرار دارد. از مهم ترین جاذبه های گردشکری در این شهر آرامگاه هالیکارناسوس (از عجایب هفتگانه)، دروازه میندوس از دوره هخامنشی، قلعه بدروم و موزه باستان شناسی زیر آب، آمفی تئاتر هالیکارناسوس می باشند.