اگرا

سومین شهر بزرگ در کشور هند می باشد. کنار رودخانه جمنا قرار گرفته است. در این شهر بنای معماری ایرانی مشهور تاج محل که یکی از عجایب هفتگانه است قرار دارد. از دیگر مناطق دیدنی  آرامگاه اعتمادالدوله، مسجد جامع آگره، چینی کا روضه، باغ رام، سوامی باغ صمد، آرامگاه مریم (از زنان اکبر) و باغ مهتاب را نام برد.

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: