خلیج هالونگ

بین تمامی چشم اندازهای ساخته از سنگ آهکی که بیشتر آن ها در آسیا واقع هستند، یکی از جذاب ترین آن ها است. شهر هالونگ در ویتنام واقع در 175 کیلومتر شرق مانوی، پایتخت ویتنام قرار دارد.

مهمترین فصل برای بازدید از خلیج هالونگ بین نوامبر و مارس می باشد با این حال احتمال باران در هر زمان از سال وجود دارد.